Smokey Quartz on Adularia 20180819_144111.jpg

Smokey Quartz on Adularia

85.00
Quartz Point 20180819_143101.jpg

Quartz Point

185.00
Quartz Cluster w/ White Adularia & Gold Adularia inclusions 20180819_143754.jpg

Quartz Cluster w/ White Adularia & Gold Adularia inclusions

87.50
Self Healed Quartz Cluster w/ Gold Adularia Inclusions 20180819_143954.jpg

Self Healed Quartz Cluster w/ Gold Adularia Inclusions

115.00
Quartz Cluster w/ White Adularia & Gold Adularia Inclusions 20180819_144544.jpg

Quartz Cluster w/ White Adularia & Gold Adularia Inclusions

105.00
Quartz Point 20180819_142902.jpg

Quartz Point

200.00
Quartz Point 20180819_143427.jpg

Quartz Point

135.00
Quartz Point w/ White Adularia Included cap 20180819_144427.jpg

Quartz Point w/ White Adularia Included cap

86.00
Quartz Cluster w/ White Adularia & Gold Adularia Inclusions 20180819_144239.jpg

Quartz Cluster w/ White Adularia & Gold Adularia Inclusions

185.00